תמציות פרחי ארץ ישראל

תמציות פרחי ארץ ישראל.
על פי תפיסתנו פרחי ארץ ישראל מקרינים תדרי ריפוי ייחודיים המתאימים במיוחד למי שחי בארץ.
אנו מאמינים שהשימוש בצמחי הארץ נכון יותר אנרגטית לאנשים הבוחרים לחיות באזור גיאוגרפי זה. הצמח הוא מורה רוחני בדיוק כמו חיות הטוטם. כפי שאנו מחוברים לחיות המיוחדות לארץ, כך קיים חיבור ייחודי בין תושבי האזור והצמחיה האופיינית לו.

השימוש בתמציות מיוחדות אלה, מבוסס על תדרי הריפוי של הפרחים, ללא גרימת נזק לצמח או לפרח.

בחרו פרח מהאיורים שלפניכם, לאחר מכן לחצו עליו לקבלת הסבר על תדר הריפוי שלו.

ניתן לבחור עד 3 פרחים להכנת תמצית. רשמו את הפרחים שבחרתם, ולאחר מכן לחצו להמשך.
לחצו כאן להמשך

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20